Novosti 
[Upozorenje] Višeputni uploadovi 30.07.2006., 3:45:37PM Upozorenje
Nema potrebe za uploudanjem istog sourcea više puta...
Log uvijek možete vidjeti pod Rangiranje po svim zadacima.
A i sad po novom imate kod bloka za upload nakon uploudanja link View log (tamo gdje je inače View status).

permalink

[Upozorenje]