Novosti 
[Novost] Verifikacija email adresa 14.01.2014., 11:54:16PM Novost

Kako bismo osigurali valjanost unesenih podataka, uskoro će biti uvedena verifikacija email adresa na način na koji se to čini na većini drugi web siteova gdje se možete registrirati. Dosada to nije bio prioritet jer nismo automatikom dostavljali emailove u poštanske sandučiće (iako smo svakog korisnika upitali za dopuštenje da to činimo), a spamanje radi povećanja broja linkova (kakvo se vrši na blogovima gdje je moguće postavljati komentare) nije bilo moguće.

S obzirom na neke zgodne mogućnosti koje se otvaraju ukoliko možemo dostavljati mailove, te s obzirom da želimo profiltrirati neaktivne korisnike, od svakog korisnika će se tražiti da validira email adresu u roku od 7 dana od trenutka prvog logina. Postojećim korisnicima ćemo poslati email u kojem tražimo potvrdu adrese. Detalje na koji način ćemo tretirati račune bez validirane adrese naknadno ćemo objaviti.

Molimo postojeće korisnike da se pripreme na validaciju emaila u skoroj budućnosti.

permalink

[Novost]