Novosti 
[Novost] Korisnički računi 18.02.2012., 9:56:28AM Novost

Molimo buduće korisnike da pri kreiranju korisničkih računa ne koriste posebne znakove kao što su "[", "]", "@", "!", niti da koriste znakove "čćžšđ".

Molimo da kreirate najviše jedan korisnički račun. U popisu korisnika možete provjeriti da li već imate korisnički račun.

Molimo da unesete točno ime i prezime te valjanu email adresu. U suprotnom, zadržavamo pravo izbrisati vaš korisnički račun kao i sve što ste radili na ZATEMASu.

Iznimno, zato što mu ne radi unesena email adresa, javljamo ovdje: Korisniku Matiji Bačiću postavljen je novi login: "matijabacic"

permalink

[Novost]