ZG.IBT 2009
Kup Božo Težak za kadete '09
5.kolo - BASIC/Pascal P2 - Parni razredi - Konačni službeni rezultati
-
RangR.b.ImePrezimeRazredŠkola, klub, udrugaAlatTrgovac
(40)
Kripto
(60)
Karte
(80)
Novci
(100)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
MarinTomić8.OŠ Marina Držića-4060-10020071.43%
2. [Srebro!]
2. 
EnaOster8.OŠ Josipa Račića-4060168019670%
3. [Bronca!]
3. 
GlorijaVolarević8.OŠ Matije Gupca-406008018064.29%
4.
4. 
IvanSesar8.A.Šenoa-4060-2012042.86%
4.
5. 
VjekoslavArtić8.OŠ Oton Iveković-4060-2012042.86%
5.
6. 
DoraDeljac8.OŠ Marina Držića-40---4014.29%
6.
7. 
LovroMarković8.OŠ Marina Držića-----00%
6.
8. 
LukaŠimunović8.OŠ Petra Preradovića-----00%
6.
9. 
SergejJakovljev8.OŠ A. G. Matoš-----00%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/