KBT 2006
Profa kup 2006 Logo
1.kolo - P1 - Svi - Konačni službeni rezultati
-
RangR.b.ImePrezimeŠkola, klub, udrugaIme mentoraPrezime mentoraZad 1
(20)
Zad 2
(40)
Zad 3
(60)
Zad 4
(80)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
ŽeljkaOrčićOŠ Otona Ivekovića2040602514572.5%
2. [Srebro!]
2. 
GordanJurkovićOŠ Otona Ivekovića204060012060%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/