Privatne poruke (a.k.a. PM)

ZATEMAS ima podršku za privatne poruke, tj. nudi korisnicima mogućnost razmjene privatnih poruka.

Toolbar

U toolbaru glavne stranice se nalaze sljedeće tipke:
 • "sastavi": omogućuje da sastave privatnu poruku, i pošaljete nekom korisniku.
 • "obriši": omogućuje da pobrišete određenu privatnu poruku.
 • "pročitano": omogućuje da bez čitanja privatne poruke ju postavite da je pročitana.
 • "nepročitano": omogućuje pročitane poruke staviti za nepročitane.
 • "obnovi": obnavlja popis privatnih poruke.

Sadržaj

Tablica inbox sastoji se od 6 stupaca:
 • U prvom stupcu, #, se nalazi redni broj privatne poruke.
 • U drugom stupcu, Od, nalazi se od koga je privatna poruka, klikom na ime pošiljatelja, otvara vam se obrazac za novu poruku, u kojoj je već postavljeno da šaljete ovome od kojeg ste dobili privatnu poruku.
 • U trećem stupcu, Za, nalazi se za koga je privatna poruka, klikom na ime primatelja, otvaraju se detalji o tome korisniku.
 • U četvrtom stupcu, Tema, nalazi se tema privatne poruke, klikom na temu privatne poruke vidite sadržaj privatne poruke.
 • U petom stupcu, Poslano, nalazi se kada je poslana ta privatna poruka.
 • U šestom stupcu označavate privatne poruke, i klikom na odgovarajuću radnju u toolbaru, tu radnju isvršavate samo s tim odabranim privatnim porukama.

PM 2 e-mail

Aplikacija PM omogućava preumsjeravanje privatnih poruka na Vaš e-mail, tj. sve privatne poruke će vam se poslati i na e-mail ako to uključite u profilu.
Napomena: Da bi ta opcija funkcionirala, mora biti točno unesen Vaš e-mail u profilu.