KBT 2005
Profa kup 2005 BASIC/Pascal - Ukupna lista - P1 - Svi - Dobivena ukupna lista
-
RangR.b.ImePrezimeOsnovna školaMentor1.kolo
(200)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
RikardDimićOŠ Jordanovac200200100%
2. [Srebro!]
2. 
MihaelaPiskačOŠ Matije GupcaTibor Kulcsar16316381.5%
3. [Bronca!]
3. 
LjubomirVidanovićOŠ Otok13613668%
4.
4. 
ŽeljkaOrčićOŠ Otona IvekovićaMihaela Piskač i e-cvrčci11711758.5%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/