Kao polaznika, vlasnik teaja, tzv. teaj master, treba Vas prvo pozvati na teaj. Pozivnica e Vam biti uruena putem modula za privatne poruke.

Stoga trebate pokrenuti aplikaciju Privatne poruke. Otvorite poruku koja Vas poziva na teaj. U gornjoj alatnoj traci, kliknite na Prihvati. U novom prozoru otvorit e se dio TMS-a za prihvaanje pozivnice. Potvrdite elju za prihvaanjem i bit ete primljeni u teaj.

Nakon toga, u modulu Teaj Management ete vidjeti taj teaj na ispisu svih teaja iji ste polaznik. Klikom na ime teaja vidjet ete informacijski okvir teaja. Primijetite kalendar - zeleni datumi oznaavaju da taj dan imate odreeni teaj. Klikom na datum, otvorit e se stranica s detaljima za taj dan ukljuujui i raspored za taj dan te temu teaja.

Napominjemo da pogledom u modul Novosti moete vidjeti upozorenja za teajeve koje polazite, a koji e se odrati u sljedeih 7 dana.