Ljudi koji su se bavili izradnjom slika:
 Davor Cihlar,  Ivana Kajić

Ljudi koji su se bavili izradnjom ovog (data/skins/bloki/) skina:
 Davor Cihlar,  Ivana Kajić


Popis svih postojećih skinova i njihovi developeri:
  • data/skins/z:  Davor Cihlar,  Ivan Vučica
  • data/skins/opt:  Davor Cihlar
  • data/skins/bloki:  Davor Cihlar,  Ivana Kajić
  • data/skins/.material:  Ivan Vučica