ZG.IBT 2009
Kup Božo Težak za kadete '09 - Ukupna lista - BASIC/Pascal P2 - Parni razredi - Dobivena ukupna lista
-
RangR.b.ImePrezimeRazredŠkola, klub, udrugaAlat1.kolo
(280)
2.kolo
(280)
3.kolo
(280)
4.kolo
(280)
5.kolo
(280)
6.kolo
(280)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
MarinTomić8.OŠ Marina Držića-220248188280200--113681.14%
2. [Srebro!]
2. 
EnaOster8.OŠ Josipa Račića-220176140200196--93266.57%
3. [Bronca!]
3. 
GlorijaVolarević8.OŠ Matije Gupca-260922041001808883659.71%
4.
4. 
IvanSesar8.A.Šenoa-9618488100120--58842%
5.
5. 
VjekoslavArtić8.OŠ Oton Iveković-13668--100120--42430.29%
6.
6. 
DoraDeljac8.OŠ Marina Držića-15660401640--31222.29%
7.
7. 
LovroMarković8.OŠ Marina Držića-12036328----19614%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/