ZG.IBT 2009
Kup Božo Težak za kadete '09 - 2.kolo - BASIC/Pascal P2 - Neparni razredi - Konačni službeni rezultati
-
RangR.b.ImePrezimeRazredŠkola, klub, udrugaAlatBrojevi
(20)
Krug
(40)
Pohlepa
(60)
Sir
(80)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
MislavBalunović7.OŠ Dragutina Tadijanovića-20406080200100%
2. [Srebro!]
2. 
FilipKeri7.Udruga programera S vijugom-840364813266%
3. [Bronca!]
3. 
JurajBišćan7.OŠ Matije Gupca-204060012060%
4.
4. 
DominikGleich7.OŠ Pavleka Miškine-164012168442%
5.
5. 
MihaelPeklar7.OŠ Gustava Krkleca-20401207236%
5.
6. 
DavidLozić7.OŠ Kustošija-20-36167236%
6.
7. 
AntonioKvakić7.OŠ Pavleka Miškine-16161204422%
6.
8. 
Alen Orčić7.OŠ Otona Ivekovića-2024004422%
7.
9. 
BernardoDemović7.A. B. Šimića-12---126%
8.
10. 
AdrianČajić7.OŠ Marina Držića-----00%
8.
11. 
FilipŽabić7.OŠ A. G. Matoš-----00%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/