ZG.IBT 2012
EMPEO 2012
2.kolo - Mini A - Svi - Konačni službeni rezultati
-
RangR.b.ImePrezimeRazredŠkola, klub, udrugaUsb
(20)
Papiri
(40)
Čaša
(60)
Telefon
(80)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
AndroGabaj2.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
2. 
MihaelCrnjak4.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
3. 
LukaTraživuk4.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
4. 
Fran Kusić3.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
5. 
IvanPremerl3.OŠ Augusta Cesarca20406080200100%
1. [Zlato!]
6. 
EmilDzdani3.OŠ Augusta Cesarca20406080200100%
1. [Zlato!]
7. 
MihaelBožić3.OŠ Augusta Cesarca20406080200100%
1. [Zlato!]
8. 
FranŠerer2.OŠ Augusta Cesarca20406080200100%
1. [Zlato!]
9. 
ZvonimirCuriš3.Udruga s vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
10. 
Ivan Badrov2.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
11. 
vlatko borevković2.osnovna škola cvjetno naselje20406080200100%
2. [Srebro!]
12. 
JanCerovac2.S vijugom1840608019899%
3. [Bronca!]
13. 
SvenPevec2.OŠ Josipa Račića1040608019095%
4.
14. 
EvaDemović2.A. B. Šimića1040408017085%
5.
15. 
DoraLendvaj1.RIK Popovača2040604016080%
5.
16. 
ViktorMerćep2.OŠ Josipa Račića20-608016080%
6.
17. 
FrancescoGlasnović3.S vijugom204060-12060%
6.
18. 
NoaPutnik3.OŠ Augusta Cesarca204060-12060%
7.
19. 
FranZlački2.OŠ Bukovac104060-11055%
8.
20. 
Laura Aračić2.S vijugom204020-8040%
9.
21. 
LukaKožulj2.S vijugom5510507035%
10.
22. 
PatrikSluganović2.S vijugom102010206030%
10.
23. 
AnaLončar2.S vijugom10203006030%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/
ZG.IBT 2012
EMPEO 2012
2.kolo - Mini A - Svi - Konačni službeni rezultati
-
RangR.b.ImePrezimeRazredŠkola, klub, udrugaUsb
(20)
Papiri
(40)
Čaša
(60)
Telefon
(80)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
AndroGabaj2.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
2. 
MihaelCrnjak4.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
3. 
LukaTraživuk4.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
4. 
Fran Kusić3.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
5. 
IvanPremerl3.OŠ Augusta Cesarca20406080200100%
1. [Zlato!]
6. 
EmilDzdani3.OŠ Augusta Cesarca20406080200100%
1. [Zlato!]
7. 
MihaelBožić3.OŠ Augusta Cesarca20406080200100%
1. [Zlato!]
8. 
FranŠerer2.OŠ Augusta Cesarca20406080200100%
1. [Zlato!]
9. 
ZvonimirCuriš3.Udruga s vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
10. 
Ivan Badrov2.S vijugom20406080200100%
1. [Zlato!]
11. 
vlatko borevković2.osnovna škola cvjetno naselje20406080200100%
2. [Srebro!]
12. 
JanCerovac2.S vijugom1840608019899%
3. [Bronca!]
13. 
SvenPevec2.OŠ Josipa Račića1040608019095%
4.
14. 
EvaDemović2.A. B. Šimića1040408017085%
5.
15. 
DoraLendvaj1.RIK Popovača2040604016080%
5.
16. 
ViktorMerćep2.OŠ Josipa Račića20-608016080%
6.
17. 
FrancescoGlasnović3.S vijugom204060-12060%
6.
18. 
NoaPutnik3.OŠ Augusta Cesarca204060-12060%
7.
19. 
FranZlački2.OŠ Bukovac104060-11055%
8.
20. 
Laura Aračić2.S vijugom204020-8040%
9.
21. 
LukaKožulj2.S vijugom5510507035%
10.
22. 
PatrikSluganović2.S vijugom102010206030%
10.
23. 
AnaLončar2.S vijugom10203006030%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/