Ljudi koji su se bavili testiranjem zajta:
 Ivana Kajić,  Matija Folnović