Anketa

RSS

Rezultate anketa je moguće pratiti i putem RSS-a.
Po defaultu se prikazuje samo 10 najnovijih anketa, ali je taj maksimum moguće pomaknuti. Jednostavno u adresu anketinog RSS-a dodate "maxitems=novimax", gdje je novimax maksimalni broj anketa koježelite primiti.
Primjer linka sa izmjenjenim maksimumom: https://zatemas.zrs.hr/rss.php?app=anketa&maxitems=20

Da bi ste mogli vidjeti sve ankete (dakle, ne samo one koje su javne), morate se ulogirati na RSS.
Upute o logiranju na RSS možete naći ovdje.