BOŽO u Kampu 2010
Silbenska MASTERS liga 2010 - Ukupna lista - Svi - Svi - Dobivena ukupna lista
-
RangR.b.ImePrezime1.kolo
(200)
2.kolo
(200)
3.kolo
(200)
4.kolo
(200)
5.kolo
(200)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
AntunRazum2001001008810050062.5%
2. [Srebro!]
2. 
MihaelPeklar140120652810042553.13%
3. [Bronca!]
3. 
FilipKeri120120100587241251.5%
4.
4. 
KarloDumbović10010637487232640.75%
5.
5. 
MatijaHerceg130303044--23429.25%
6.
6. 
AlenOrčić--3030203711714.63%
7.
7. 
DavidLozić303018--3010813.5%
8.
8. 
BernardoDemović12002030627.75%
9.
9. 
IvanPešorda3030------607.5%
9.
10. 
IvanSesar3030------607.5%
10.
11. 
IvoLjubičić30--------303.75%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/