BOŽO u Kampu 2010
Silbenska MASTERS liga 2010 - 2.kolo - Svi - Svi - Konačni službeni rezultati
-
RangR.b.ImePrezimeRat
(30)
NajNaj
(70)
Sretni
(100)
Zbroj%
1. [Zlato!]
1. 
MihaelPeklar30702012060%
1. [Zlato!]
2. 
FilipKeri30702012060%
2. [Srebro!]
3. 
KarloDumbović30562010653%
3. [Bronca!]
4. 
AntunRazum3070-10050%
4.
5. 
DavidLozić30--3015%
4.
6. 
IvanSesar300-3015%
4.
7. 
IvanPešorda30--3015%
4.
8. 
MatijaHerceg300-3015%
4.
9. 
AlenOrčić300-3015%
5.
10. 
BernardoDemović0--00%
5.
11. 
IvoLjubičić---00%

ZATEMAS - https://zatemas.zrs.hr/