Savjetujemo Vam da, ako niste, pročitate upute za polaznike. Ako niste master, ovaj tekst Vam nije interesantan.

Master je obično voditelj tečaja, no može biti i netko tko privremeno asistira.
Nakon što Vam administrator TMS-a otvori novi tečaj, vidjet ete ga u popisu tečajeva na kojima ste master. Kliknite na ime tečaja.

Primjetit ete kako sada imate primjetno više mogunosti. Evo svake od njih i kratkog opisa:
Novi raspored
Odredite novi raspored prema kojem se održava tečaj.
Dodaj mastera
Imate novog kolegu? Dodajte ga kao voditelja ili asistenta tečaja!
Pozovi polaznika
Kada dobijete novog polaznika (ili kad želite dodati sve polaznike) pozovite ih na tečaj.
Evidencija dolazaka
Pregled evidencije dolazaka. Možete i dobiti izgled za ispis
Uredi detalje
Ovo koristite da pomaknete tečaj - npr. ako traje dulje nego predvieno, i slično.
Prilikom dodavanja novog mastera i polaznika morate unijeti valjano korisničko ime. Korisnička imena možete vidjeti u aplikaciji "Popis korisnika".

Dodatna mogunost je da nakon klika na kalendar, korisnike moete evidentirati na nain da upalite kuicu pokraj onih koji su odreeni dan doli na predavanje odnosno maknuti ako nisu doli taj dan.