Što je to RSS?

Ukratko, radi se o tehnologiji nazvanoj RSS (Really Simple Syndication) koja vam omoguava da pomou posebnih programa ili dodataka itate naslove i saetke vijesti, blogova i slinog. Na taj nain na jednom mjestu, u unificiranom suelju, pregledavate naslove, a kada vas neki naslov zainteresira, klikete na njega i on vas nosi na web-stranicu na kojoj je nalazi cijeli tekst vijesti, lanka, bloga...
RSS obavjetenja su samo posebna vrsta web stranica, napravljena da ih itaju kompjuteri, a ne ljudi. Moe se o njima misliti i kao o vrsti besplatnih, internet verzija staromodnih agencijskih obavjetenja koja su stizala telegrafima.

RSS na ZATEMAS-u

RSS podrška na ZATEMAS-u je napravljena tako da svaka aplikacija može imati svoj RSS.
RSS-u od neke aplikacije se pristupa na slijedeći način:
  • https://zatemas.zrs.hr/rss.php?app=imeaplikacije
Pri čemu je imeaplikacije identifikacijsko ime aplikacije. Npr. "pm" su privatne poruke, a "news" su novosti. (Potpuno identično se ponaša i run.php.)
Aplikacija može imati i dodatne argumente.

RSS Login

Neke aplikacije mogu zahtijevati da se morate prijaviti da bi ste mogli pokupiti RSS podatke.
Uveden je poseban način za prijavu preko samog URL-a da bi to mogli podržavati gotovo svi RSS preglednici.
Taj način nije potrebno koristiti ako RSS pregledavate pomoću WEB preglednika dok ste ulogirani na ZATEMAS-ove stranice.
Login podaci u URL RSS-a se dodaju na slijedeći način:
  • https://zatemas.zrs.hr/rss.php?app=imeaplikacije&__USER=korisničko_ime&__PASSWORD=kodirana_lozinka
Pri čemu je korisničko_ime, normalno, korisničko ime, ali ako ima nekih posebnih znakova, mora biti kodirano za URL.
kodirana_lozinka je Vaša lozinka, ali kodirana tako da ju je nemoguć na neki jednostavan način otkriti, a kamo li zapamtiti.

Postoji još i način da se na RSS uligirate i bez kodirane lozinke. Samo se umjesto __PASSWORD napiše __RPASSWORD i onda iza znaka = navedete vašu nekodiranu lozinku.
U slučaju da nekodirana lozinka sadrži neke znakove koji nisu brojke, slova ili znak _, ipak ju je potrebno kodirati na isti način na koji se kodira i korisničko ime.
Taj način ulogiravanja na RSS definitivno nije preporučen!

U donjem formularu možete kodirati svoje login-podatke i generirati link.

Konverzija lozinke
Vaši podaci za koriranje:
Modul:
Korisničko ime:
Lozinka: