Povratak 

 Renato Krpan

renato_krpan
Polje Vrijednost
Korisničko ime:renato_krpan
Ime:Renato
Prezime:Krpan
Organizacijska jedinica:<nije postavljeno>
Zadnji login:24.07.2019., 11:31:13AM
Evaluator data:
Rang svih poslanih rješenja
Prikaz svih poslanih rješenja
Broj svih poslanih rješenja:20
Broj poslanih rješenja:10
Broj valjanih rješenja:7
Korišteni programski jezici:cpp (19), c++ (1)
Zadnje poslano rješenje:Paljak