Povratak 

 Renato Krpan

renato.krpan
Polje Vrijednost
Korisničko ime:renato.krpan
Ime:Renato
Prezime:Krpan
Organizacijska jedinica:<nije postavljeno>
Zadnji login:02.02.2019., 8:20:04PM
Evaluator data:
Rang svih poslanih rješenja
Prikaz svih poslanih rješenja
Broj svih poslanih rješenja:40
Broj poslanih rješenja:12
Broj valjanih rješenja:9
Korišteni programski jezici:cpp (40)
Zadnje poslano rješenje:Kaos2