Povratak 

 Lara Semeš

lara.semes
Polje Vrijednost
Korisničko ime:lara.semes
Ime:Lara
Prezime:Semeš
Organizacijska jedinica:<nije postavljeno>
Zadnji login:27.11.2021., 5:51:34PM
Evaluator data:
Rang svih poslanih rješenja
Prikaz svih poslanih rješenja
Broj svih poslanih rješenja:84
Broj poslanih rješenja:22
Broj valjanih rješenja:21
Korišteni programski jezici:cpp (84)
Zadnje poslano rješenje:Predsjednik