Povratak 

 Lara Semeš

lara.semes
Polje Vrijednost
Korisničko ime:lara.semes
Ime:Lara
Prezime:Semeš
Organizacijska jedinica:<nije postavljeno>
Zadnji login:12.12.2018., 6:55:33PM
Evaluator data:
Rang svih poslanih rješenja
Prikaz svih poslanih rješenja
Broj svih poslanih rješenja:77
Broj poslanih rješenja:20
Broj valjanih rješenja:19
Korišteni programski jezici:cpp (77)
Zadnje poslano rješenje:Predsjednik