Povratak 

 Lara Semeš

lara.semes
Polje Vrijednost
Korisničko ime:lara.semes
Ime:Lara
Prezime:Semeš
Organizacijska jedinica:<nije postavljeno>
Zadnji login:28.05.2019., 7:38:34PM
Evaluator data:
Rang svih poslanih rješenja
Prikaz svih poslanih rješenja
Broj svih poslanih rješenja:80
Broj poslanih rješenja:22
Broj valjanih rješenja:20
Korišteni programski jezici:cpp (80)
Zadnje poslano rješenje:Ili