Povratak 

 Google Bot

google-bot
Polje Vrijednost
Korisničko ime:google-bot
Ime:Google
Prezime:Bot
Organizacijska jedinica:<nije postavljeno>
Zadnji login:Prije 2h, 18min, 55s
Evaluator data:
Rang svih poslanih rješenja
Prikaz svih poslanih rješenja
Broj svih poslanih rješenja:5
Broj poslanih rješenja:4
Broj valjanih rješenja:1
Korišteni programski jezici:cpp (5)
Zadnje poslano rješenje:Umag