Slijedeći moduli su instalirani:
Naziv modula ID Datoteka Modificirana Developer
menu moduli
Simple FileBased Menu (block support) menumenu.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
headertext moduli
Mobile Safari support mobilesafariheadMobileSafari.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Windows7 support windows7headWindows7.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Windows8 support windows8headWindows8.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
OpenID XRDS support openidxrdsheadOpenIDXRDS.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Page Properties pagepropertiesheadPageProperties.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Javascript base URL support jsbaseurlheadJSBaseURL.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Open Search support opensearchheadOpenSearch.php17.03.2018., 7:18:37PM Ivan Vučica
Canonizer canonizerheadCanonizer.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Z-XMPP Prefix Javascript headzxmppheadZXMPP.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
TwitterCards twittercardsheadTwitterCard.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Language Property headlanguageheadLanguage.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Google Chrome support googlechromeheadGoogleChrome.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Unindexer unindexerheadUnindexer.php17.03.2018., 7:18:37PM Ivan Vučica
Schema.org Organization organizationschemaheadOrganizationSchema.php17.03.2018., 7:18:37PM Ivan Vučica
app moduli
Novosti [Pokreni]newsappnews.php17.03.2018., 9:35:14PM Ivan Vučica
Popis korisnika [Pokreni]userlistappuserlist.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Logo [Pokreni]logoapplogo.php17.03.2018., 7:18:36PM Davor Cihlar
Registracija [Pokreni]signupappsignup.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Access Log [Pokreni]accesslogappaccesslog.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Privatne poruke [Pokreni]pmapppm.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Profil [Pokreni]profileappprofile.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Control panel [Pokreni]cpanelappcpanel.php17.03.2018., 7:18:37PM Davor Cihlar
Disk use [Pokreni]diskuseappdiskuse.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Natjecanja [Pokreni]contest2appcontest2.php27.08.2021., 6:12:52PM Davor Cihlar
 Nikola Kičić
 Ivan Vučica
Dobrodošli [Pokreni]welcomeappwelcome.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
Anketa [Pokreni]anketaappanketa.php04.03.2018., 11:08:05PM Davor Cihlar
Evaluator [Pokreni]evaluatorappevaluator.php04.03.2018., 11:08:05PM Davor Cihlar
Stranice [Pokreni]pageapppage.php17.03.2018., 7:18:37PM Davor Cihlar
Auth Check [Pokreni]authcheckappauthcheck.php17.03.2018., 7:18:37PM Ivan Vučica
MySQL Upiti [Pokreni]mysqlqueryappmysqlquery.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
OpenID [Pokreni]openidappopenid.php02.06.2022., 6:32:49PM Ivan Vučica
Pretraživač aplikacija [Pokreni]explorerappexplorer.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Skiner [Pokreni]skinappskin.php17.03.2018., 7:18:37PM Davor Cihlar
Obavijest programera [Pokreni]devnoticeappdevnotice.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
service moduli
xajax xajaxxajax.php17.03.2018., 7:18:36PM Davor Cihlar
RSS service module rssrss.php17.03.2018., 7:18:37PM Davor Cihlar
Private Messaging System pmpm.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Gravatar Service avatargravatar.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Modernize URL modernizeurlmodernizeurl.php17.03.2018., 7:18:37PM Ivan Vučica
Signature Service signaturesignature.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
block moduli
FacebookBox facebookboxfacebookbox.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
ContestScheduleBox contestscheduleboxcontestschedulebox.php17.03.2018., 7:18:45PM Ivan Vučica
GPlusBox gplusboxgplusbox.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Evaluator InfoBox evl_infoevl_infobox.php04.03.2018., 11:08:05PM Davor Cihlar
SponzorBox sponzorboxsponzorbox.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
EUCookiesBox eucookiesboxeucookiesbox.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
Z-XMPP Box zxmppboxzxmppbox.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
footer moduli
FootTimer foottimerfootTimer.php04.03.2018., 11:08:05PM Davor Cihlar
FootZXMPP footzxmppfootZXMPP.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
FootGoogleAnalytics footgoogleanalyticsfootGoogleAnalytics.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
AccessLog Perfomer footaccesslogfootAccessLog.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
FootUsers footusersfootUsers.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
usersonline moduli
UsersOnline UsersOnlineusersonline.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
pick moduli
picking pickingpicking.php17.03.2018., 7:18:37PM Davor Cihlar
db moduli
MySQL dbmysqldbmysql.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
user moduli
Modul za osnovnu autorizaciju + OpenID useruser.php17.03.2018., 7:18:36PM Ivan Vučica
miniblock moduli
Logon Box logonboxlogonbox.php04.03.2018., 11:08:05PM Ivan Vučica
zfs moduli

Datum modifikacije uključuje samo datum modifikacije primarne datoteke, ne i poddatoteka pojedinog modula.