Slijedeći moduli su instalirani:
Naziv modula ID Datoteka Modificirana Developer
menu moduli
Simple FileBased Menu (block support) menumenu.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
headertext moduli
Mobile Safari support mobilesafariheadMobileSafari.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Windows7 support windows7headWindows7.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Windows8 support windows8headWindows8.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
OpenID XRDS support openidxrdsheadOpenIDXRDS.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Page Properties pagepropertiesheadPageProperties.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Open Search support opensearchheadOpenSearch.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Canonizer canonizerheadCanonizer.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Z-XMPP Prefix Javascript headzxmppheadZXMPP.php25.01.2018., 6:19:25PM Ivan Vučica
TwitterCards twittercardsheadTwitterCard.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Language Property headlanguageheadLanguage.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Google Chrome support googlechromeheadGoogleChrome.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Unindexer unindexerheadUnindexer.php08.02.2018., 2:29:52PM Ivan Vučica
Schema.org Organization organizationschemaheadOrganizationSchema.php08.02.2018., 6:09:17PM Ivan Vučica
app moduli
Novosti [Pokreni]newsappnews.php30.01.2018., 4:27:27PM Ivan Vučica
Popis korisnika [Pokreni]userlistappuserlist.php25.01.2018., 6:19:21PM Ivan Vučica
Logo [Pokreni]logoapplogo.php25.01.2018., 6:19:09PM Davor Cihlar
Registracija [Pokreni]signupappsignup.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Access Log [Pokreni]accesslogappaccesslog.php25.01.2018., 6:19:18PM Ivan Vučica
Privatne poruke [Pokreni]pmapppm.php25.01.2018., 6:19:20PM Ivan Vučica
Profil [Pokreni]profileappprofile.php25.01.2018., 6:19:20PM Ivan Vučica
Control panel [Pokreni]cpanelappcpanel.php25.01.2018., 6:19:09PM Davor Cihlar
Disk use [Pokreni]diskuseappdiskuse.php25.01.2018., 6:19:19PM Ivan Vučica
Natjecanja [Pokreni]contest2appcontest2.php25.01.2018., 6:19:18PM Davor Cihlar
 Nikola Kičić
 Ivan Vučica
Dobrodošli [Pokreni]welcomeappwelcome.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Anketa [Pokreni]anketaappanketa.php25.01.2018., 6:19:18PM Davor Cihlar
Evaluator [Pokreni]evaluatorappevaluator.php25.01.2018., 6:19:17PM Davor Cihlar
Stranice [Pokreni]pageapppage.php25.01.2018., 6:19:09PM Davor Cihlar
Auth Check [Pokreni]authcheckappauthcheck.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
MySQL Upiti [Pokreni]mysqlqueryappmysqlquery.php25.01.2018., 6:19:20PM Ivan Vučica
OpenID [Pokreni]openidappopenid.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Pretraživač aplikacija [Pokreni]explorerappexplorer.php25.01.2018., 6:19:19PM Ivan Vučica
Skiner [Pokreni]skinappskin.php25.01.2018., 6:19:09PM Davor Cihlar
Obavijest programera [Pokreni]devnoticeappdevnotice.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
service moduli
xajax xajaxxajax.php25.01.2018., 6:19:09PM Davor Cihlar
RSS service module rssrss.php25.01.2018., 6:19:09PM Davor Cihlar
Private Messaging System pmpm.php25.01.2018., 6:19:26PM Ivan Vučica
Gravatar Service avatargravatar.php25.01.2018., 6:19:25PM Ivan Vučica
Modernize URL modernizeurlmodernizeurl.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
Signature Service signaturesignature.php25.01.2018., 6:19:26PM Ivan Vučica
block moduli
FacebookBox facebookboxfacebookbox.php25.01.2018., 6:19:22PM Ivan Vučica
ContestScheduleBox contestscheduleboxcontestschedulebox.php25.01.2018., 6:19:18PM Ivan Vučica
GPlusBox gplusboxgplusbox.php25.01.2018., 6:19:24PM Ivan Vučica
Evaluator InfoBox evl_infoevl_infobox.php25.01.2018., 6:19:22PM Davor Cihlar
SponzorBox sponzorboxsponzorbox.php25.01.2018., 6:19:26PM Ivan Vučica
EUCookiesBox eucookiesboxeucookiesbox.php25.01.2018., 6:19:22PM Ivan Vučica
Z-XMPP Box zxmppboxzxmppbox.php25.01.2018., 6:19:27PM Ivan Vučica
footer moduli
FootTimer foottimerfootTimer.php25.01.2018., 6:19:23PM Davor Cihlar
FootZXMPP footzxmppfootZXMPP.php25.01.2018., 6:19:24PM Ivan Vučica
FootGoogleAnalytics footgoogleanalyticsfootGoogleAnalytics.php25.01.2018., 6:19:23PM Ivan Vučica
AccessLog Perfomer footaccesslogfootAccessLog.php25.01.2018., 6:19:22PM Ivan Vučica
FootUsers footusersfootUsers.php25.01.2018., 6:19:23PM Ivan Vučica
usersonline moduli
UsersOnline UsersOnlineusersonline.php25.01.2018., 6:19:27PM Ivan Vučica
pick moduli
picking pickingpicking.php25.01.2018., 6:19:09PM Davor Cihlar
db moduli
MySQL dbmysqldbmysql.php25.01.2018., 6:19:27PM Ivan Vučica
user moduli
Modul za osnovnu autorizaciju + OpenID useruser.php25.01.2018., 6:19:09PM Ivan Vučica
miniblock moduli
Logon Box logonboxlogonbox.php25.01.2018., 6:19:25PM Ivan Vučica
zfs moduli

Datum modifikacije uključuje samo datum modifikacije primarne datoteke, ne i poddatoteka pojedinog modula.