[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5 6  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Denis Petek 98 76 77.55% 169 83 49.11%
[Detalji o korisniku]  Patrik Pavic 98 67 68.37% 363 73 20.11%
[Detalji o korisniku]  Branimir Filipović 116 65 56.03% 188 75 39.89%
[Detalji o korisniku]  Matej Ivaniček 95 63 66.32% 256 85 33.20%
[Detalji o korisniku]  vlatko2004 79 62 78.48% 171 70 40.94%
[Detalji o korisniku]  Vilim Lendvaj 105 62 59.05% 562 89 15.84%
[Detalji o korisniku]  Dario Miličić 68 61 89.71% 141 66 46.81%
[Detalji o korisniku]  fabjan555 90 60 66.67% 235 71 30.21%
[Detalji o korisniku]  Matija Kukic 98 57 58.16% 259 60 23.17%
[Detalji o korisniku]  Davor Cihlar 61 56 91.80% 133 66 49.62%
[Detalji o korisniku]  Antonio Lukić 95 56 58.95% 647 99 15.30%
[Detalji o korisniku]  Kristijan Burnik 64 55 85.94% 395 160 40.51%
[Detalji o korisniku]  Bernard Inkret 70 53 75.71% 202 72 35.64%
[Detalji o korisniku]  Gustav Matula 65 52 80.00% 164 64 39.02%
[Detalji o korisniku]  Matteo Kinkela 83 52 62.65% 562 76 13.52%
[Detalji o korisniku]  Ivica Kičić 74 51 68.92% 120 62 51.67%
[Detalji o korisniku]  Adrian Beker 72 49 68.06% 491 131 26.68%
[Detalji o korisniku]  Matej Ferenčević 72 49 68.06% 124 66 53.23%
[Detalji o korisniku]  Mario Pejinović 86 47 54.65% 273 65 23.81%
[Detalji o korisniku]  Grgur Crnogorac 64 46 71.88% 210 55 26.19%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1535 (71.20%)