[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Matija Milišić 140 119 85.00% 254 150 59.06%
[Detalji o korisniku]  Fran Babić 134 112 83.58% 411 145 35.28%
[Detalji o korisniku]  Zvonimir Medić 135 109 80.74% 253 125 49.41%
[Detalji o korisniku]  Dominik Fistrić 172 105 61.05% 759 162 21.34%
[Detalji o korisniku]  Mislav Balunović 132 102 77.27% 372 122 32.80%
[Detalji o korisniku]  Antun Razum 149 102 68.46% 434 332 76.50%
[Detalji o korisniku]  Josip Šarec 151 102 67.55% 357 141 39.50%
[Detalji o korisniku]  Stjepan Glavina 115 96 83.48% 437 129 29.52%
[Detalji o korisniku]  Ema Borevković 114 94 82.46% 301 107 35.55%
[Detalji o korisniku]  Patrik Đurđević 150 94 62.67% 544 105 19.30%
[Detalji o korisniku]  Matija Herceg 125 91 72.80% 301 109 36.21%
[Detalji o korisniku]  Filip Keri 147 90 61.22% 286 97 33.92%
[Detalji o korisniku]  Domagoj Nakić 99 89 89.90% 170 97 57.06%
[Detalji o korisniku]  Dorijan Lendvaj 122 85 69.67% 459 122 26.58%
[Detalji o korisniku]  Patrik Pavic 92 84 91.30% 296 94 31.76%
[Detalji o korisniku]  Toni Soldo 94 83 88.30% 195 97 49.74%
[Detalji o korisniku]  Robert Benić 110 80 72.73% 569 167 29.35%
[Detalji o korisniku]  martinmajsec 143 80 55.94% 555 96 17.30%
[Detalji o korisniku]  Ivan Vojvodic 147 79 53.74% 458 102 22.27%
[Detalji o korisniku]  Vedran Kurdija 97 78 80.41% 429 98 22.84%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1535 (71.20%)