[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
<<<  1 2 3 4 5  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  ana arhanić 1 1 100.00% 1 1 100.00%
[Detalji o korisniku]  Anamarija Balaban 28 12 42.86% 68 17 25.00%
[Detalji o korisniku]  andrija nakic 51 24 47.06% 346 30 8.67%
[Detalji o korisniku]  andrija n 4 2 50.00% 13 2 15.38%
[Detalji o korisniku]  Andro Žamboki 1 0 0.00% 1 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Andro Mikulić 8 2 25.00% 31 3 9.68%
[Detalji o korisniku]  Antea Hadviger 54 36 66.67% 143 54 37.76%
[Detalji o korisniku]  Antonio Dijanić 76 43 56.58% 212 55 25.94%
[Detalji o korisniku]  Antonio Lukić 95 56 58.95% 647 99 15.30%
[Detalji o korisniku]  Antonio Matijašević 1 1 100.00% 1 1 100.00%
[Detalji o korisniku]  Antun Razum 149 102 68.46% 434 332 76.50%
[Detalji o korisniku]  Alen Orčić 32 15 46.88% 42 17 40.48%
[Detalji o korisniku]  avastboy 2 0 0.00% 11 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  bagi44 1 0 0.00% 2 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Jan Corazza 3 0 0.00% 4 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Bartol Markovinovic 174 135 77.59% 349 148 42.41%
[Detalji o korisniku]  Lobel Barun 1 1 100.00% 1 1 100.00%
[Detalji o korisniku]  Lovro Sindičić 226 151 66.81% 757 226 29.85%
[Detalji o korisniku]  baubac 2 2 100.00% 3 2 66.67%
[Detalji o korisniku]  Ana Crnković 42 20 47.62% 179 35 19.55%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1540 (71.23%)