[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
1 2 3 4  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Doroteja Gudlek 6 6 100.00% 6 6 100.00%
[Detalji o korisniku]  Krunoslav Vukelić 5 5 100.00% 6 6 100.00%
[Detalji o korisniku]  Dominik Ivanković 2 2 100.00% 5 5 100.00%
[Detalji o korisniku]  ninjaprogramer 4 4 100.00% 4 4 100.00%
[Detalji o korisniku]  Bruno Kovačić 3 3 100.00% 3 3 100.00%
[Detalji o korisniku]  Jakov Buratović 2 2 100.00% 3 3 100.00%
[Detalji o korisniku]  Maja Barić 3 3 100.00% 3 3 100.00%
[Detalji o korisniku]  Tomislav Severović 3 3 100.00% 3 3 100.00%
[Detalji o korisniku]  Filip Buhinicek 2 2 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  vkitor miha 2 2 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  Vedran Mihal 2 2 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  ja_bre 1 1 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  mario.novacic@skole.hr 1 1 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  Ivan Krišto 1 1 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  Ivan Mikulić 1 1 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  Luka Košćak 2 2 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  matija.kukicc 2 2 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  Mateo Imbrišak 1 1 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  adukic 2 2 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  Robert Cerin 1 1 100.00% 1 1 100.00%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1539 (71.25%)