[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
1 2 3 4  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Ivan Šego 353 288 81.59% 1460 435 29.79%
[Detalji o korisniku]  Krešimir Nežmah 340 287 84.41% 1092 368 33.70%
[Detalji o korisniku]  Adrian Satja Kurdija 215 186 86.51% 705 361 51.21%
[Detalji o korisniku]  Antun Razum 149 102 68.46% 434 332 76.50%
[Detalji o korisniku]  Marko Dorčić 355 285 80.28% 935 322 34.44%
[Detalji o korisniku]  Dario Sindičić 252 174 69.05% 1132 273 24.12%
[Detalji o korisniku]  Perica Perić 49 32 65.31% 963 249 25.86%
[Detalji o korisniku]  Frane Kurtović 213 179 84.04% 504 239 47.42%
[Detalji o korisniku]  Matija Folnović 176 130 73.86% 472 226 47.88%
[Detalji o korisniku]  Lovro Sindičić 226 151 66.81% 757 226 29.85%
[Detalji o korisniku]  Dorian Granoša 259 154 59.46% 816 213 26.10%
[Detalji o korisniku]  Ivan Jambrešić 195 142 72.82% 628 206 32.80%
[Detalji o korisniku]  Sara Lazarušić 219 160 73.06% 589 195 33.11%
[Detalji o korisniku]  Lovro Kalinovčić 197 137 69.54% 1189 195 16.40%
[Detalji o korisniku]  Mihael Liskij 190 124 65.26% 1136 194 17.08%
[Detalji o korisniku]  Dominik Gleich 191 152 79.58% 354 190 53.67%
[Detalji o korisniku]  Mihael Peklar 197 126 63.96% 529 172 32.51%
[Detalji o korisniku]  Marko Čengić 186 157 84.41% 456 169 37.06%
[Detalji o korisniku]  Eugen Bošnjak 196 151 77.04% 509 168 33.01%
[Detalji o korisniku]  Robert Benić 110 80 72.73% 569 167 29.35%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1537 (71.22%)