[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
1 2 3 4  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Ivan Šego 353 288 81.59% 1460 435 29.79%
[Detalji o korisniku]  Lovro Kalinovčić 197 137 69.54% 1189 195 16.40%
[Detalji o korisniku]  Mihael Liskij 190 124 65.26% 1136 194 17.08%
[Detalji o korisniku]  Dario Sindičić 252 174 69.05% 1132 273 24.12%
[Detalji o korisniku]  Krešimir Nežmah 340 287 84.41% 1092 368 33.70%
[Detalji o korisniku]  Perica Perić 49 32 65.31% 963 249 25.86%
[Detalji o korisniku]  Marko Dorčić 355 285 80.28% 935 322 34.44%
[Detalji o korisniku]  Dorian Granoša 259 154 59.46% 816 213 26.10%
[Detalji o korisniku]  Dominik Fistrić 172 105 61.05% 759 162 21.34%
[Detalji o korisniku]  Lovro Sindičić 226 151 66.81% 757 226 29.85%
[Detalji o korisniku]  Adrian Satja Kurdija 215 186 86.51% 705 361 51.21%
[Detalji o korisniku]  Antonio Lukić 95 56 58.95% 647 99 15.30%
[Detalji o korisniku]  Ivan Jambrešić 195 142 72.82% 628 206 32.80%
[Detalji o korisniku]  Sara Lazarušić 219 160 73.06% 589 195 33.11%
[Detalji o korisniku]  Robert Benić 110 80 72.73% 569 167 29.35%
[Detalji o korisniku]  Vilim Lendvaj 105 62 59.05% 562 89 15.84%
[Detalji o korisniku]  Matteo Kinkela 83 52 62.65% 562 76 13.52%
[Detalji o korisniku]  martinmajsec 143 80 55.94% 555 96 17.30%
[Detalji o korisniku]  Relja Šegvić 169 121 71.60% 550 163 29.64%
[Detalji o korisniku]  Patrik Đurđević 150 94 62.67% 544 105 19.30%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1540 (71.23%)