[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
1 2 3 4  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Martina Kalogjera 19 19 100.00% 103 23 22.33%
[Detalji o korisniku]  Mislav Mijatović 17 17 100.00% 92 29 31.52%
[Detalji o korisniku]  Tomislav Trgovac 10 10 100.00% 18 11 61.11%
[Detalji o korisniku]  matej kovacevic 10 10 100.00% 13 10 76.92%
[Detalji o korisniku]  Benjamin Mihoci 10 10 100.00% 38 11 28.95%
[Detalji o korisniku]  Lina Kristić 9 9 100.00% 23 10 43.48%
[Detalji o korisniku]  jura_hosti? 8 8 100.00% 14 8 57.14%
[Detalji o korisniku]  Ivan Porin Tolić 8 8 100.00% 21 8 38.10%
[Detalji o korisniku]  Filip Mravunac 8 8 100.00% 64 50 78.12%
[Detalji o korisniku]  Dino Ilić 7 7 100.00% 18 8 44.44%
[Detalji o korisniku]  Hristijan Bogoevski 6 6 100.00% 33 10 30.30%
[Detalji o korisniku]  Filip Puškarić 6 6 100.00% 9 6 66.67%
[Detalji o korisniku]  Hrvoje Gradecak 6 6 100.00% 18 6 33.33%
[Detalji o korisniku]  Doroteja Gudlek 6 6 100.00% 6 6 100.00%
[Detalji o korisniku]  Adrian Satja Kurdija 6 6 100.00% 14 9 64.29%
[Detalji o korisniku]  Dunja Vesinger 6 6 100.00% 8 6 75.00%
[Detalji o korisniku]  Marin Petričević 6 6 100.00% 12 7 58.33%
[Detalji o korisniku]  Dominik Domovic 6 6 100.00% 16 6 37.50%
[Detalji o korisniku]  Karmela Ljubičić 6 6 100.00% 10 6 60.00%
[Detalji o korisniku]  Denis Eškić 6 6 100.00% 10 7 70.00%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1535 (71.20%)