[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  

Rangiranje po korisnicima

Najutjecajniji korisnici
1 2 3 4  >>>
Korisnik  Rješavanih   Točnih   Omjer   Poslanih   Točnih   Omjer 
[Detalji o korisniku]  Ivan Mikulić 1 1 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  vjeko majerić 1 0 0.00% 1 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Luka Bare 1 0 0.00% 2 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Vedran Mihal 4 2 50.00% 9 3 33.33%
[Detalji o korisniku]  Adnan Brđanin 5 5 100.00% 6 5 83.33%
[Detalji o korisniku]  Adrian Satja Kurdija 6 6 100.00% 14 9 64.29%
[Detalji o korisniku]  Adrian Cvijanović 21 0 0.00% 43 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Adrian Satja Kurdija 215 186 86.51% 705 361 51.21%
[Detalji o korisniku]  Adriana 1 1 100.00% 10 1 10.00%
[Detalji o korisniku]  Adrian Beker 72 49 68.06% 491 131 26.68%
[Detalji o korisniku]  adukic 2 2 100.00% 2 2 100.00%
[Detalji o korisniku]  aerohorea 1 0 0.00% 3 0 0.00%
[Detalji o korisniku]  Antea Hadviger 5 2 40.00% 13 2 15.38%
[Detalji o korisniku]  Antonio Jurić 45 34 75.56% 193 53 27.46%
[Detalji o korisniku]  Aleksandar Ivanovic 3 2 66.67% 12 2 16.67%
[Detalji o korisniku]  Aleksandar Stankovski 1 1 100.00% 1 1 100.00%
[Detalji o korisniku]  Amalia Habijanić 2 1 50.00% 6 4 66.67%
[Detalji o korisniku]  Amarie Bednjički Kovačićek 1 1 100.00% 2 1 50.00%
[Detalji o korisniku]  Andrija Milicevic 7 6 85.71% 33 11 33.33%
[Detalji o korisniku]  Andrej Mrkonjić 2 1 50.00% 6 1 16.67%

Broj korisnika koji nisu ništa uploudali: 1820 (73.77%)