[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Info:
Zadatak: Zrakoplovi
Detalji: Max stack: 8M, Max heap: 32M, Max time: 2s, Broj test primjera: 10, Ukupno bodova: 100
Dodao:  Adrian Satja Kurdija

Taj zadatak je nepristupačan!