[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Info:
Zadatak: MiniAutoRadar, dostupan svima
Detalji: Max stack: 8M, Max heap: 25M, Max time: 1s, Broj test primjera: 10, Ukupno bodova: 100
Dodao:  Davor Cihlar
Statistika: poslanih rješenja: 1, uspješnih: 1, najuspješnije od:  Davor Cihlar

Taj zadatak je nepristupačan!