[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Info:
Zadatak: Križaljka
Detalji: Max stack: 8M, Max heap: 32M, Max time: 1s, Broj test primjera: 10, Ukupno bodova: 100
Dodao:  Kristijan Burnik

Taj zadatak je nepristupačan!