[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Info:
Zadatak: Drzavna matura, dostupan svima
Detalji: Max stack: 8M, Max heap: 32M, Max time: 1s, Broj test primjera: 10, Ukupno bodova: 20
Dodao:  Matija Folnović
Statistika: poslanih rješenja: 29, uspješnih: 26, najuspješnije od:  Matija Folnović

Taj zadatak je nepristupačan!