[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Info:
Zadatak: Aritmetička sredina i suma, dostupan svima
Detalji: Max stack: 8M, Max heap: 32M, Max time: 1s, Broj test primjera: 7, Ukupno bodova: 7
Dodao:  Zoran Dodlek
Statistika: poslanih rješenja: 17, uspješnih: 12, najuspješnije od:  Martina Kalogjera

Taj zadatak je nepristupačan!