[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
Info:
Zadatak: 1512-m-bomboncic
Detalji: Max stack: 32M, Max heap: 32M, Max time: 1s, Broj test primjera: 10, Ukupno bodova: 80
Dodao:  Kristijan Vukelić

Taj zadatak je nepristupačan!