[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
10090 1 - Sedmeroznamenkasti  Kristijan Vulinović bas 0.000 28.01.2010., 6:42:12PM 20/20 OK
10089 1 - Sedmeroznamenkasti  Kristijan Vulinović bas 0.000 28.01.2010., 6:41:53PM 10/20 x
10087 1 - Sedmeroznamenkasti  Kristijan Vulinović bas 0.000 28.01.2010., 6:37:03PM 0/20 x
10027 arh1_1  Kristijan Vulinović bas 0.000 17.01.2010., 6:19:17PM 3/3 OK
10025 arh1_1  Kristijan Vulinović bas 0.000 17.01.2010., 6:18:52PM 0/3 x
9974 cokolada  Kristijan Vulinović bas 1.000 14.01.2010., 6:00:25PM 0/10 x
9905 cokolada  Kristijan Vulinović bas 1.000 08.01.2010., 10:28:15AM 0/10 x
9904 cokolada  Kristijan Vulinović bas 1.000 08.01.2010., 10:27:53AM 0/10 x
9903 cokolada  Kristijan Vulinović bas 1.000 08.01.2010., 10:25:02AM 0/10 x
9902 cokolada  Kristijan Vulinović bas 0.000 08.01.2010., 10:21:27AM 0/10 x
8731 Cross  Kristijan Vulinović bas 0.000 10.07.2009., 4:32:03PM 14/70 x
8752 c_str_test_1  Kristijan Vulinović bas 0.000 10.07.2009., 5:18:17PM 4/4 OK
8747 c_str_test_1  Kristijan Vulinović bas 0.000 10.07.2009., 5:13:37PM 4/4 OK
6123 c_str_test_1  Kristijan Vulinović bas 0.000 23.01.2009., 7:37:15PM 4/4 OK
8753 c_str_test_1  Kristijan Vulinović cpp 0.000 10.07.2009., 5:25:35PM 0/4 x
8751 c_str_test_1  Kristijan Vulinović bas 0.000 10.07.2009., 5:17:56PM 0/4 x
6122 c_str_test_1  Kristijan Vulinović bas 0.000 23.01.2009., 7:36:51PM 0/4 x
6135 c_str_test_2  Kristijan Vulinović bas 0.000 23.01.2009., 7:49:25PM 3/3 OK
6134 c_str_test_2  Kristijan Vulinović bas 0.000 23.01.2009., 7:49:22PM 3/3 OK
6133 c_str_test_2  Kristijan Vulinović bas 0.000 23.01.2009., 7:49:17PM 3/3 OK
Verzija za ispis