[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
3284 1 - Sedmeroznamenkasti  Nikola Šorša c++ 0.000 24.11.2007., 4:57:33PM 20/20 OK
3248 ABC  Nikola Šorša c++ 0.000 10.11.2007., 4:02:20PM 20/20 OK
3247 ABC  Nikola Šorša c++ 0.000 10.11.2007., 3:49:41PM 0/20 x
3246 ABC  Nikola Šorša cpp 0.000 10.11.2007., 3:48:19PM 0/20 x
3743 Bard  Nikola Šorša cpp 0.000 30.12.2007., 1:15:12PM 55/55 OK
3280 Bard  Nikola Šorša cpp 0.000 22.11.2007., 8:40:16PM 25/55 x
4061 Bela  Nikola Šorša cpp 0.000 03.02.2008., 2:09:25PM 28/40 x
4059 Bela  Nikola Šorša cpp 0.000 03.02.2008., 11:36:32AM 24/40 x
4060 Bela  Nikola Šorša cpp 0.000 03.02.2008., 2:08:18PM 0/40 x
3352 Bomboni  Nikola Šorša cpp 0.000 27.11.2007., 10:34:05AM 60/60 OK
3282 Crtalo  Nikola Šorša cpp 0.000 22.11.2007., 8:43:51PM 30/45 x
3301 Herman  Nikola Šorša cpp 0.000 25.11.2007., 9:27:53AM 8/20 x
3260 Karti  Nikola Šorša c++ 0.000 12.11.2007., 7:44:07PM 20/20 OK
3263 Kopamo rupu  Nikola Šorša c++ 0.000 13.11.2007., 6:58:32PM 30/30 OK
3262 Kopamo rupu  Nikola Šorša cpp 0.000 12.11.2007., 8:12:21PM 9/30 x
3261 Kopamo rupu  Nikola Šorša cpp 0.000 12.11.2007., 8:11:42PM 0/30 x
3742 koze  Nikola Šorša cpp 0.011 30.12.2007., 1:13:26PM 60/60 OK
3740 N-puzzle  Nikola Šorša cpp 0.000 30.12.2007., 1:08:21PM 20/20 OK
3283 Okviri  Nikola Šorša cpp 0.000 22.11.2007., 8:59:28PM 30/30 OK
3277 Prsteni  Nikola Šorša cpp 0.000 22.11.2007., 8:34:40PM 30/30 OK
Verzija za ispis