[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
28414 1 - Sedmeroznamenkasti  matej kovacevic c++ 0.000 01.07.2013., 12:43:59PM 20/20 OK
28442 Trpljavi  matej kovacevic c++ 0.000 03.07.2013., 3:02:32PM 25/25 OK
28372 VGPDZ1Z1  matej kovacevic c++ 0.000 27.06.2013., 3:12:10PM 10/10 OK
28383 VGPDZ1Z2  matej kovacevic c++ 0.000 28.06.2013., 2:12:43PM 10/10 OK
28380 VGPDZ1Z2  matej kovacevic c++ 0.000 28.06.2013., 2:08:49PM 0/10 x
28388 VGPDZ1Z3  matej kovacevic c++ 0.000 28.06.2013., 4:19:09PM 10/10 OK
28405 VGPDZ2Z1  matej kovacevic c++ 0.000 01.07.2013., 10:49:56AM 10/10 OK
28410 VGPDZ3Z1  matej kovacevic c++ 0.000 01.07.2013., 11:16:13AM 10/10 OK
28409 VGPDZ3Z2  matej kovacevic c++ 0.000 01.07.2013., 11:05:51AM 10/10 OK
28408 VGPDZ3Z2  matej kovacevic c++ 0.000 01.07.2013., 11:04:32AM 0/10 x
28407 VGPDZ3Z2  matej kovacevic c++ 0.000 01.07.2013., 11:02:32AM 0/10 x
28413 VGPDZ4Z1  matej kovacevic c++ 0.000 01.07.2013., 12:20:05PM 10/10 OK
28444 Zbroj znamenaka  matej kovacevic c++ 0.000 03.07.2013., 3:19:06PM 8/8 OK
Verzija za ispis