[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
10928 0 u faktorijeli  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 8:56:43PM 50/50 OK
11017 1 - Sedmeroznamenkasti  Kristijan Kosor cpp 0.000 21.02.2010., 12:17:54PM 20/20 OK
10936 1 - Sedmeroznamenkasti  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 9:27:10PM 20/20 OK
10935 1 - Sedmeroznamenkasti  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 9:26:36PM 0/20 x
10905 Aaa  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 7:53:27PM 8/10 x
13772 Aaa  Kristijan Kosor cpp 0.000 06.09.2010., 8:24:22AM 0/10 x
13771 Aaa  Kristijan Kosor cpp 0.000 06.09.2010., 8:23:52AM 0/10 x
10969 Adrese  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 10:59:03PM 50/50 OK
10930 Aritmetička sredina i suma  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 9:06:14PM 7/7 OK
10929 Aritmetička sredina i suma  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 9:05:55PM 7/7 OK
16552 Bard  Kristijan Kosor cpp 0.000 29.01.2011., 11:54:51AM 45/55 x
11065 Buka  Kristijan Kosor cpp 0.000 21.02.2010., 3:35:15PM 30/30 OK
11064 Buka  Kristijan Kosor cpp 0.000 21.02.2010., 3:34:38PM 30/30 OK
20500 Cetvrta  Kristijan Kosor cpp 0.000 30.07.2011., 4:21:27PM 16/20 x
12139 Cijena  Kristijan Kosor cpp 0.000 08.05.2010., 12:42:18PM 40/40 OK
12138 Cijena  Kristijan Kosor cpp 0.000 08.05.2010., 12:41:00PM 20/40 x
12137 Cijena  Kristijan Kosor cpp 0.000 08.05.2010., 12:40:14PM 0/40 x
10903 Croat  Kristijan Kosor cpp 0.002 20.02.2010., 7:52:17PM 50/50 OK
13792 Fizika  Kristijan Kosor cpp 0.000 18.09.2010., 10:01:40PM 20/20 OK
18018 Fizika  Kristijan Kosor cpp 0.000 10.03.2011., 5:39:54PM 0/20 x
Verzija za ispis