[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
53319 Bicikl  dorijanl cpp 0.035 05.06.2018., 7:53:47PM 60/60 OK
53318 Dalmacija  dorijanl cpp 0.004 05.06.2018., 7:40:16PM 80/80 OK
53474 Jagodica  dorijanl cpp 0.154 23.07.2018., 10:34:47PM 100/100 OK
53473 Jagodica  dorijanl cpp 0.000 23.07.2018., 10:33:54PM 0/100 x
53472 Jagodica  dorijanl cpp 0.000 23.07.2018., 10:32:58PM 0/100 x
Verzija za ispis