[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
1158 Broj  Boran Car cpp 0.001 02.12.2006., 12:27:05AM 20/20 OK
1159 Cijena_  Boran Car cpp 0.001 02.12.2006., 12:34:36AM 30/30 OK
1163 Croat  Boran Car cpp 0.001 02.12.2006., 1:18:02AM 50/50 OK
1162 Croat  Boran Car cpp 0.001 02.12.2006., 1:17:13AM 50/50 OK
1161 Croat  Boran Car cpp 0.001 02.12.2006., 1:01:18AM 30/50 x
1160 Croat  Boran Car cpp 0.000 02.12.2006., 12:55:51AM 0/50 x
1176 Dejt  Boran Car cpp 0.003 02.12.2006., 2:35:58AM 70/70 OK
1175 Dejt  Boran Car cpp 0.003 02.12.2006., 2:31:11AM 56/70 x
1170 Dejt  Boran Car cpp 0.201 02.12.2006., 2:09:18AM 14/70 x
1171 Dejt  Boran Car cpp 0.199 02.12.2006., 2:10:24AM 14/70 x
1168 Dejt  Boran Car cpp 0.199 02.12.2006., 1:58:57AM 14/70 x
1173 Dejt  Boran Car cpp 0.002 02.12.2006., 2:18:01AM 14/70 x
1172 Dejt  Boran Car cpp 0.001 02.12.2006., 2:12:23AM 14/70 x
1174 Dejt  Boran Car cpp 0.000 02.12.2006., 2:29:52AM 0/70 x
1169 Dejt  Boran Car cpp 0.000 02.12.2006., 2:08:35AM 0/70 x
1167 Dejt  Boran Car cpp 0.000 02.12.2006., 1:58:14AM 0/70 x
1166 Dejt  Boran Car cpp 0.000 02.12.2006., 1:55:38AM 0/70 x
1165 Dejt  Boran Car cpp 0.000 02.12.2006., 1:52:15AM 0/70 x
1164 Dejt  Boran Car cpp 0.000 02.12.2006., 1:51:11AM 0/70 x
1181 Godišnje Nadmetanje Ljubitelja Riječi  Boran Car cpp 0.001 05.12.2006., 8:16:02PM 20/20 OK
Verzija za ispis