[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
9334 1 - Sedmeroznamenkasti  Borna Vukorepa cpp 0.000 26.11.2009., 6:28:11PM 20/20 OK
14667 Bozob  Borna Vukorepa cpp 0.000 13.12.2010., 9:02:22AM 100/100 OK
11604 Carape2  Borna Vukorepa cpp 0.000 08.03.2010., 8:23:01AM 40/40 OK
9700 dablovi  Borna Vukorepa cpp 0.000 21.12.2009., 4:21:52PM 20/50 x
9701 dionice  Borna Vukorepa cpp 0.000 21.12.2009., 4:45:08PM 12/28 x
12531 DNK  Borna Vukorepa cpp 0.000 18.05.2010., 8:59:20PM 60/60 OK
12526 DNK  Borna Vukorepa cpp 0.000 12.05.2010., 12:15:39PM 0/60 x
12525 DNK  Borna Vukorepa cpp 0.000 12.05.2010., 12:15:22PM 0/60 x
12524 DNK  Borna Vukorepa cpp 0.000 12.05.2010., 12:08:13PM 0/60 x
16834 Domine  Borna Vukorepa cpp 0.000 29.01.2011., 5:26:08PM 60/60 OK
16740 Domine  Borna Vukorepa cpp 0.000 29.01.2011., 5:03:43PM 12/12 OK
16733 Domine  Borna Vukorepa cpp 0.000 29.01.2011., 5:02:36PM 12/12 OK
21767 Facebook  Borna Vukorepa cpp 0.054 11.02.2012., 4:08:35PM 48/60 x
21456 Facebook  Borna Vukorepa cpp 0.000 11.02.2012., 2:24:54PM 36/36 OK
21419 Facebook  Borna Vukorepa cpp 0.000 11.02.2012., 2:11:37PM 36/36 OK
21399 Facebook  Borna Vukorepa cpp 0.000 11.02.2012., 2:05:43PM 36/36 OK
21425 Facebook  Borna Vukorepa cpp 0.000 11.02.2012., 2:12:32PM 0/36 x
21405 Facebook  Borna Vukorepa cpp 0.000 11.02.2012., 2:07:29PM 0/36 x
12922 gradilište  Borna Vukorepa cpp 0.000 05.07.2010., 8:25:18PM 50/50 OK
9336 hmeljev_med  Borna Vukorepa cpp 0.000 26.11.2009., 6:41:23PM 2000/2000 OK
Verzija za ispis