[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
11637 mars  Matija Milišić cpp 0.535 25.03.2010., 1:11:53AM 80/80 OK
11651 mars  Frane Kurtović cpp 0.782 25.03.2010., 5:38:30PM 80/80 OK
12993 mars  Marin Tomić cpp 1.195 14.07.2010., 2:31:46PM 80/80 OK
12992 mars  Marin Tomić cpp 4.430 14.07.2010., 1:35:17PM 32/80 x
11733 mars  Mislav Balunović cpp 4.562 09.04.2010., 6:30:58PM 32/80 x
11636 mars  Matija Milišić cpp 0.000 25.03.2010., 1:09:42AM 0/80 x
11635 mars  Matija Milišić cpp 0.000 25.03.2010., 1:08:00AM 0/80 x
12991 mars  Marin Tomić cpp 0.381 14.07.2010., 1:15:08PM 0/80 x
Verzija za ispis