[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
50680 kocka  Marko Dorčić cpp 0.000 22.05.2017., 8:16:06PM 20/20 OK
28745 kocka  Dario Sindičić cpp 0.000 23.10.2013., 4:58:42PM 20/20 OK
10024 kocka  Kristijan Vulinović bas 0.000 17.01.2010., 6:14:50PM 20/20 OK
8644 kocka  Sale Romić cpp 0.000 02.07.2009., 1:47:16PM 20/20 OK
6890 kocka  Tomislav Bujanovic cpp 0.000 03.02.2009., 8:22:18PM 20/20 OK
6875 kocka  Vjekoslav Giacometti cpp 0.000 02.02.2009., 11:12:40PM 20/20 OK
6527 kocka  Zrinka Gavran cpp 0.000 24.01.2009., 12:50:20PM 20/20 OK
6536 kocka  Goran Žužić cpp 0.000 24.01.2009., 12:40:25PM 20/20 OK
6545 kocka  Stjepan Glavina cpp 0.000 24.01.2009., 12:36:17PM 20/20 OK
6553 kocka  Ivan Pilat cpp 0.000 24.01.2009., 12:25:50PM 20/20 OK
6541 kocka  Filip Barl cpp 0.000 24.01.2009., 11:27:15AM 20/20 OK
6557 kocka  Robert Petranović cpp 0.000 24.01.2009., 11:05:43AM 20/20 OK
6550 kocka  Adrian Satja Kurdija cpp 0.000 24.01.2009., 11:02:53AM 20/20 OK
6531 kocka  Nino Uzelac cpp 0.000 24.01.2009., 11:02:45AM 20/20 OK
6522 kocka  Bruno Rahle cpp 0.000 24.01.2009., 11:02:03AM 20/20 OK
10023 kocka  Kristijan Vulinović bas 0.000 17.01.2010., 6:14:13PM 16/20 x
6311 kocka  Zrinka Gavran cpp 0.000 24.01.2009., 12:47:57PM 4/4 OK
6205 kocka  Filip Barl cpp 0.000 24.01.2009., 11:26:47AM 4/4 OK
10022 kocka  Kristijan Vulinović bas 0.000 17.01.2010., 6:06:37PM 2/20 x
Verzija za ispis