[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2 3 4  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
20535 kino  Stjepan Glavina c 0.000 03.08.2011., 5:40:22AM 40/40 OK
20532 kino  Izabela Gucunski c 0.000 03.08.2011., 5:35:27AM 40/40 OK
6017 kino  Marin Tomić cpp 0.000 20.01.2009., 12:25:29PM 40/40 OK
4830 kino  Ivan Katanić pas 0.000 10.04.2008., 10:50:43AM 40/40 OK
4430 kino  Dario Miličić cpp 0.000 03.03.2008., 11:05:24AM 40/40 OK
4426 kino  Toni Soldo cpp 0.000 03.03.2008., 12:33:22AM 40/40 OK
4223 kino  Ivan Paljak cpp 0.000 20.02.2008., 4:29:02PM 40/40 OK
3237 kino  Mislav Mijatović pas 0.000 08.11.2007., 7:10:34PM 40/40 OK
11120 kino  Borna Vukorepa cpp 0.002 22.02.2010., 9:23:57PM 40/40 OK
2601 kino  Adrian Satja Kurdija cpp 0.003 20.04.2007., 10:01:01AM 40/40 OK
2602 kino  Adrian Satja Kurdija cpp 0.004 20.04.2007., 10:02:07AM 40/40 OK
2452 kino  Frane Kurtović cpp 0.005 30.03.2007., 2:58:51PM 40/40 OK
4207 kino  Marin Smiljanić cpp 0.006 16.02.2008., 4:58:47PM 40/40 OK
3829 kino  zzz cpp 0.006 09.01.2008., 8:22:29PM 40/40 OK
19326 kino  Dario Sindičić cpp 0.012 01.05.2011., 12:36:24PM 40/40 OK
2940 kino  Tomislav Gudlek c++ 0.000 20.06.2007., 1:18:48PM 16/40 x
2942 kino  Tomislav Gudlek c++ 0.600 20.06.2007., 1:27:28PM 16/40 x
2598 kino  Adrian Satja Kurdija cpp 0.002 20.04.2007., 9:56:27AM 8/40 x
20531 kino  Izabela Gucunski c 0.000 03.08.2011., 5:32:55AM 4/40 x
20530 kino  Izabela Gucunski c 0.000 03.08.2011., 4:51:20AM 4/40 x
Verzija za ispis