[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
23316 Vauvau  Ivan Šego cpp 0.000 15.05.2012., 3:37:31PM 20/20 OK
23287 Vauvau  Ivan Vučica cpp 0.000 12.05.2012., 10:00:00PM 20/20 OK
23306 Vauvau  Matija Milišić cpp 0.000 12.05.2012., 7:27:27PM 20/20 OK
23300 Vauvau  Antun Razum cpp 0.000 12.05.2012., 7:11:48PM 20/20 OK
23236 Vauvau  Robert Benić cpp 0.000 12.05.2012., 4:41:05PM 20/20 OK
23245 Vauvau  Tomislav Tunković cpp 0.000 12.05.2012., 4:13:09PM 20/20 OK
23231 Vauvau  Mihael Liskij cpp 0.000 12.05.2012., 3:26:59PM 20/20 OK
23250 Vauvau  Kristijan Vukelić cpp 0.000 12.05.2012., 3:05:57PM 20/20 OK
23220 Vauvau  Mihael Peklar cpp 0.000 12.05.2012., 2:10:57PM 20/20 OK
23226 Vauvau  Dominik Gleich cpp 0.000 12.05.2012., 2:03:53PM 20/20 OK
23315 Vauvau  Ivan Šego cpp 0.000 15.05.2012., 3:24:32PM 12/20 x
23240 Vauvau  Ivan Šego cpp 0.000 12.05.2012., 4:10:38PM 12/20 x
23234 Vauvau  Mario Pejinović cpp 0.000 12.05.2012., 3:52:35PM 12/20 x
23151 Vauvau  Mihael Liskij cpp 0.000 12.05.2012., 2:58:57PM 8/8 OK
23149 Vauvau  Mario Pejinović cpp 0.000 12.05.2012., 2:53:22PM 8/8 OK
23143 Vauvau  Robert Benić cpp 0.000 12.05.2012., 2:17:04PM 8/8 OK
23314 Vauvau  Ivan Šego cpp 0.000 15.05.2012., 3:24:14PM 0/20 x
23313 Vauvau  Ivan Šego cpp 0.000 15.05.2012., 3:23:58PM 0/20 x
23265 Vauvau  Matija Milišić cpp 0.000 12.05.2012., 7:26:25PM 0/8 x
23177 Vauvau  Tomislav Tunković cpp 0.000 12.05.2012., 4:10:55PM 0/8 x
Verzija za ispis