[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
9134 Suma  Dominik Gleich cpp 0.000 24.09.2009., 3:28:34PM 80/80 OK
1710 Suma  Davor Cihlar cpp 0.001 12.02.2007., 10:42:29PM 80/80 OK
10475 Suma  Domagoj Nakić cpp 0.254 02.02.2010., 8:36:46PM 40/80 x
51018 Suma  Bartol Markovinovic cpp 0.000 15.06.2017., 1:14:20PM 0/80 x
51017 Suma  Krešimir Nežmah cpp 0.000 15.06.2017., 1:09:50PM 0/80 x
51015 Suma  Fran Babić cpp 0.000 15.06.2017., 12:50:53PM 0/80 x
20789 Suma  Ivan Šego cpp 0.000 10.09.2011., 2:00:02PM 0/80 x
10514 Suma  Domagoj Nakić cpp 0.000 08.02.2010., 5:22:00PM 0/80 x
7000 Suma  Matteo Kinkela pas 0.000 08.02.2009., 5:30:56PM 0/80 x
3564 Suma  Frane Kurtović cpp 0.000 08.12.2007., 10:18:34PM 0/80 x
2806 Suma  Denis Petek cpp 0.000 26.05.2007., 1:19:25PM 0/80 x
2805 Suma  Denis Petek cpp 0.000 26.05.2007., 1:17:05PM 0/80 x
9130 Suma  Matteo Kinkela cpp 0.154 19.09.2009., 10:17:36AM 0/80 x
10506 Suma  Matteo Kinkela cpp 0.171 07.02.2010., 4:32:37PM 0/80 x
20787 Suma  Ivan Šego cpp 0.222 10.09.2011., 1:57:05PM 0/80 x
9133 Suma  Dino Rakipovic cpp 0.225 22.09.2009., 9:34:21PM 0/80 x
9131 Suma  Matteo Kinkela cpp 0.235 19.09.2009., 10:17:56AM 0/80 x
20790 Suma  Ivan Šego cpp 0.292 10.09.2011., 2:00:21PM 0/80 x
10507 Suma  Matteo Kinkela cpp 0.294 07.02.2010., 4:32:58PM 0/80 x
9129 Suma  Matteo Kinkela cpp 0.300 19.09.2009., 10:15:06AM 0/80 x
Verzija za ispis