[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
45911 Skriveno  Relja Šegvić cpp 0.000 12.10.2016., 9:54:32PM 150/150 OK
45905 Skriveno  Relja Šegvić cpp 0.000 12.10.2016., 9:26:16PM 150/150 OK
45902 Skriveno  Matija Kukic cpp 0.000 12.10.2016., 9:12:09PM 150/150 OK
45876 Skriveno  martinmajsec cpp 0.000 12.10.2016., 7:53:43PM 150/150 OK
45875 Skriveno  Krešimir Nežmah cpp 0.000 12.10.2016., 7:48:37PM 150/150 OK
45873 Skriveno  Bartol Markovinovic cpp 0.000 12.10.2016., 7:42:51PM 150/150 OK
45766 Skriveno  Eugen Bošnjak cpp 0.000 12.10.2016., 4:49:40PM 150/150 OK
45755 Skriveno  Marko Dorčić cpp 0.000 12.10.2016., 4:30:44PM 150/150 OK
45741 Skriveno  Sara Lazarušić cpp 0.000 12.10.2016., 3:30:32PM 150/150 OK
45730 Skriveno  Patrik Pavic cpp 0.000 12.10.2016., 12:18:52PM 150/150 OK
28534 Skriveno  Ana Crnković cpp 0.000 25.07.2013., 11:15:29PM 150/150 OK
28541 Skriveno  Dominik Fistrić cpp 0.000 25.07.2013., 9:30:00PM 150/150 OK
28544 Skriveno  Dorijan Lendvaj cpp 0.000 25.07.2013., 9:30:00PM 150/150 OK
28557 Skriveno  Lovro Kalinovčić cpp 0.000 25.07.2013., 9:30:00PM 150/150 OK
28563 Skriveno  Luka Jovanović cpp 0.000 25.07.2013., 9:30:00PM 150/150 OK
28566 Skriveno  Robert Benić cpp 0.000 25.07.2013., 9:30:00PM 150/150 OK
28569 Skriveno  Vilim Lendvaj cpp 0.000 25.07.2013., 9:30:00PM 150/150 OK
45870 Skriveno  Bartol Markovinovic cpp 0.000 12.10.2016., 7:40:55PM 60/150 x
28554 Skriveno  Fran Halambek cpp 0.000 25.07.2013., 9:30:00PM 60/150 x
45910 Skriveno  Relja Šegvić cpp 0.000 12.10.2016., 9:53:40PM 0/150 x
Verzija za ispis